Silahlar

5.56 mm x 45 NATO

MPT-55 / MPT-55K

7.62 mm x 51 NATO

MPT-76

7.62 mm x 51 NATO

JMK BORA-12

7.62 mm x 51 NATO

KNT-76